Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Lacrofarm, Laxido Apelsin, Laximyl, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid obstipation där effekten av bulkmedel är otillräcklig. Lämplig förebyggande behandling för obstipation vid opioidbehandling.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Miljörisk vid användning av makrogol kan inte uteslutas på grund av brist på data. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Polyetylenglykol (makrogol) är en väldokumenterad och välbeprövad substans och är det enda laxermedlet som har fekalomupplösning som indikation. Det finns heller ingen tidsbegränsning för användandet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar