Tillbaka

takrolimus
Takrolimus ..., Adoport, Adport

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Autoimmun hepatit

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av takrolimus kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Preparatet används för denna indikation offlabel, men det finns stor klinisk erfarenhet vid behandling av autoimmun hepatit.

Motivering

För oral administration av takrolimus som steroidsparande behandling vid autoimmun hepatit, att användas i kombination med steroider eller ensamt. Preparatet har såväl inducerande som remissionsbevarande effekt. Adport har ett fördelaktigt pris jämför med Prograf.

Doseringen vägleds utifrån TPMT-bestämning och kroppsvikt 2-2,5 mg/kg.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Aqel BA, Machicao V; Rosser B et al. Efficacy of Tacrolimus in the Treatment of Steroid Refractory Autoimmune Hepatitis. J Clin Gastroenterol. 2004;38:805-9. PubMed
  2. Jothimani D, Cramp ME, Mitchell JD Cross TJS. Treatment of Autoimmune Hepatitis. A Review of Current and Evolving Therapies. J Gastroenterol Hepatol. 2011;26:619-27. PubMed
  3. Tannous MM, Cheng J, Muniyappa K, Farooq I, Bharara A, Kappus M et al. Use of tacrolimus in the treatment of autoimmune hepatitis: a single centre experience. Aliment Pharmacol Ther. 2011;34:405-7. PubMed
  4. SGF Nationella Riktlinjer för handläggning av Autoimmun hepatit 2014. SGF

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.