Tillbaka

betametason
Betapred

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Inflammatorisk tarmsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Remissionsinduktion med hjälp av tidsbegränsade glukokortikoidkurer är väldokumenterat vid såväl ulcerös kolit som vid Crohns sjukdom med en klart positiv nytta-/riskbalans.

Osteoporosprofylax med i första hand kalcium-D-vitaminpreparat bör dock startas tidigt i den patientgrupp som behöver glukokortikoidbehandling.

Betametason är miljöklassificerat.

Motivering

För intravenös administration av betametason vid inflammatorisk tarmsjukdom och för intravenös akutbehandling i kombination med så kallad "tarmvila" vid skov av IBD. Betapred finns med för i huvudsak intravenös behandling men kan övervägas för oral behandling då det föreligger sväljningssvårigheter av tablett Prednisolon.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom – ny rekommendation. Information från Läkemedelsverket 2012;2:14-24. Läkemedelsverket
  2. Dignass A, Lindsay JO, Sturm A, Windsor A, Colombel JF, Allez M et al. Second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of ulcerative colitis: current management. J Crohns Colitis. 2012;6:991-1030. PubMed
  3. Dignass A, Van Assche G, Lindsay JO, Lémann M, Söderholm J, Colombel JF et al. The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Current management. J Crohns Colitis. 2010;4:28-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar