Tillbaka

budesonid
Budenofalk

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Mikroskopisk kolit

Förbehåll / Kommentar

Budenofalk används off label vid indikationen mikroskopisk kolit.

Budesonid är miljöklassificerat.

Motivering

Den bästa vetenskapligt dokumenterade behandlingen vid mikroskopisk kolit.
Doseras: 9 mg med successiv nedtrappning under 8 veckor. Vid recidiv, låg dos 4,5-6 mg/d.

Hög första passagemetabolism i levern vilket i kombination med den lokala frisättningen medför mindre systemeffekt.

Kan ges till barn över 8 år.

Budenofalk kostar mindre än Entocort (okt 2018).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Münch A, Aust D, Bohr J, Bonderup O, Fernández Bañares F, Hjortswang H, et al. Microscopic colitis, Current status present and future challanges statement of European Microscopic Colitis Group. Journal of Crohn´s and colitis. 2012;6:932-45. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar