Inflammatoriska tarmsjukdomar

Specialiserad vård

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rekommendera rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad 
    rökavvänjning. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Mikroskopisk kolit

Budenofalk

enterokapsel

Startdos 9 mg per dag med successiv nedtrappning.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

I första hand

5-ASA - enbart vid ulcerös kolit

Asacol

tablett

Asacol, Mesasal

supp

Pentasa tablett, rektalsusp,supp
Pentasa Sachet depotgranulat
Salofalk

rektalskum, enterodepotgranulat

STEROIDER

Betapred

inj

Prednisolon Unimedic

rektallösning

Prednisolon APL

supp

Prednisolon ...

tablett

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin …, Imurel
Budenofalk, Intesticort

enterokapsel

Doseringen av azatioprin vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolitkoncentrationer.

I tredje hand

Hyrimoz
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)

 

För mer information se ECCO-guidelines