Tillbaka

metoklopramid
Metoklopramid …, Primperan

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Illamående

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av metoklopramid kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Beprövat antiemetikum med såväl D2-receptorantagonistiska som (i höga doser) 5HT3-receptorantagonistiska egenskaper. Dessutom har metoklopramid en prokinetisk effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Talley NJ. Functional nausea and vomiting. Aust Fam Physician. 2007;36:694-7. PubMed
  2. Mee MJ, Egerton-Warburton D, Meek R. Treatment and assessment of emergency department nausea and vomiting in Australasia: a survey of anti-emetic management. Emerg Med Australas. 2011;23:162-8. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.