Tillbaka

linaklotid
Constella

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svår IBS-C

Förbehåll / Kommentar

Linaklotid godkändes november 2012 för behandling av IBS-C och erfarenheterna av dess terapeutiska nytta på längre sikt och biverkningar är därmed begränsade. Linaklotid är indicerat för behandling av både män och kvinnor.

Begränsad subvention, TLV.

Linaklotid är inte miljöklassificerat.

Motivering

IBS (irritabel tarm) är ett mycket vanligt tillstånd. Prevalensdata är högst varierande beroende på vilka kriterier som använts för att definiera sjukdomstillståndet. I olika europeiska studier varierar prevalensen mellan 5 och 15 procent.  

IBS är en kriteriediagnos. För att ställa diagnosen IBS krävs att patienten har buksmärta i kombination med avföringsrubbning i frånvaro av bakomliggande organisk sjukdom. IBS delas upp i tre olika kategorier. IBS-C innebär förstoppningsdominerad IBS, IBS-D innebär diarrédominerad IBS och IBS-Mixed slutligen omväxlande förstoppning och diarré.

Den farmakologiska behandlingen av IBS inriktas på det eller de dominerande symtomet/symtomen. För att hantera avföringsrubbning är bulkmedel förstahandsvalet vid IBS-C och antidiarrépreparat vid IBS-D. Smärtkomponenten är svårare att hantera. Analgetika starkare än paracetamol är att betrakta som kontraindicerade. Spasmolytika har bristande dokumentation och otillräcklig effekt.

Linaklotid är en guanylat cyclas C agonist och utövar sin effekt genom att öka nivåerna av cykliskt guanosin monofosfat (cGMP), vilket i sin tur leder till en påskyndad gastrointestinal transport medierad via vätskesekretion och därutöver reduktion av visceral hypersensitivitet. Genomförda kliniska studier visar att linaklotid lindrar buksmärta, svullnadskänsla och förstoppning hos patienter med IBS-C. Den vanligaste biverkningen är diarré, vilken blir mindre uttalad om linaklotid tas 30 minuter före måltid. Linaklotid verkar lokalt i tarmen och har låg biotillgänglighet vilket minskar risken för systemiska biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Rao S, Lembo AJ, Shiff SJ, Lavins BJ, Currie MG, Jia XD et al. A 12-week, randomized, controlled trial with a 4-week randomized withdrawal period to evaluate the efficacy and safety of linaclotide in irritable bowel syndrome with constipation. Am J Gastroenterol 2012 Nov;107(11):1714-24. PubMed
  2. Chey WD, Lembo AJ, Lavins BJ, Shiff SJ, Kurtz CB, Currie MG et al. Linaclotide for irritable bowel syndrome with constipation: a 26-week, randomized, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate efficacy and safety. Am J Gastroenterol  2012;107:1702-12. PubMed
  3. Johnston JM, Kurtz CB, Macdougall JE, Lavins BJ, Currie MG, Fitch DA, et al. Linaclotide improves abdominal pain and bowel habits in a phase IIb study of patients with irritable bowel syndrome with constipation. Gastroenterology 2010;139:1877-1886. PubMed
  4. Bryant AP, Busby RW, Bartolini WP, Cordero EA, Hannig G, Kessler MM et al. Linaclotide is a potent and selective guanylate cyclase C agonist that elicits pharmacological effects locally in the gastrointestinal tract. 2010 May 8;86(19-20):760-5. Life Sci. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.