Tillbaka

makrogol + elektrolyter
Lacrofarm, Laxido Apelsin, Laximyl, Laxiriva, Movicol, Moxalole, Omnicol

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid terapiresistent obstipation särskilt vid förekomst av fekalom

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av makrogol kan inte uteslutas på grund av brist på data. Elektrolyter bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Polyetylenglykol (makrogol) är en välbeprövad substans och är det enda laxermedlet som har fekalomupplösning som indikation. Det finns heller ingen tidsbegränsning för användandet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Ramkumar D, Rao SS. Efficacy and safety of traditional medical therapies for chronic constipation: systematic review. Am J Gastroenterol. 2005;100:936-71. PubMed
  2. Tack J, Müller-Lissner S, Stanghellini V, Boeckxstaens G, Kamm MA, Simren M et al. Diagnosis and treatment of chronic constipation--a European perspective. Neurogastroenterol Motil. 2011;23:697-710. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.