Tillbaka

omeprazol
Omeprazol …, Omecat, Omestad

2019-12-11 Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Gastroesofageal refluxsjukdom

Förbehåll / Kommentar

Omeprazol är godkänt för barn från 1 års ålder.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Omeprazol är miljöklassificerat.

Motivering

Effekten och säkerheten hos de olika protonpumpshämmarna är likvärdig. Omeprazol är väldokumenterad, har stor sortimentsbredd och god tillgänglighet samt en över tid hållbar prisbild. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Hellström P M, Vitols S. The Choice of Proton Pump Inhibitor: Does it matter? Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2004;94:106-11 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp mag- och tarmsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.