Tillbaka

trimetoprim
Idotrim tablett
Trimetoprim Meda mixtur

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedre okomplicerad urinvägsinfektion hos barn och vuxna. Profylax hos barn.

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Trimetoprim är miljöklassificerat. Trimetoprim bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

I nationella rekommendationer är trimetoprim ett alternativ vid odlingsverifierad känslig stam vid behandling av nedre okomplicerade urinvägsinfektioner. Enligt SWEDRES 2018 är 21 % av E.coli resistenta mot trimetoprim, vilket bör beaktas.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket 2017. Urinvägsinfektioner i öppenvård

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar