Tillbaka

trimetoprim +sulfametoxazol
Bactrim
Bactrim forte, Eusaprim forte

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Övre urinvägsinfektioner hos barn och vuxna. Nedre urinvägsinfektion hos män med misstanke om prostataengagemang. Intraabdominella infektioner ofta tillsammans med metronidazol.

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen gäller inte intravenös behandling.

Enligt SWEDRES 2018 är 21 % av E.coli resistenta mot trimetoprim, vilket bör beaktas.

Kombinationen av trimetoprim + sulfametoxazol har ett brett antibakteriellt spektrum som ofta omfattar även MRSA. Pneumocystis jiroveci är också känsliga. Har även effekt mot Stenotrophomonas maltophilia.

Sulfametoxazol och trimetoprim är miljöklassificerade. Trimetoprim bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Trimetoprim/sulfametoxazol (TMP/SMX) är ett beprövat läkemedel vid behandling av bland annat övre urinvägsinfektioner. På grund av risken för biverkningar skall det i normalfallet inte användas vid okomplicerade nedre urinvägsinfektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket 2017. Urinvägsinfektioner i öppenvård

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar