Tillbaka

nitrofurantoin
Nitrofurantoin ..., Furadantin

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedre okomplicerad UVI hos barn och vuxna, inkluderande gravida kvinnor. Profylax vid recidiverande UVI.

Förbehåll / Kommentar

I de aktuella nationella rekommendationerna är nitrofurantoin ett förstahandsmedel vid behandling av nedre okomplicerade urinvägsinfektioner.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Nitrofurantoin är miljöklassificerat.

Motivering

Nitrofurantoin är ett beprövat läkemedel vid behandling av nedre urinvägsinfektioner och som även kan ges till gravida kvinnor med undantag av i omedelbar anslutning till förlossningen. Gynnsamt resistensläge.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket 2017. Urinvägsinfektioner i öppenvård

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar