Tillbaka

metronidazol
Flagyl

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av infektioner med  anaeroba bakterier inklusive Clostridium difficile-enterit. Behandling av giardiasis och amöbiasis (protozoer).

Förbehåll / Kommentar

Rekommendationen omfattar inte utvärtes eller parenteral beredning.

Metronidazol är miljöklassificerat.

Motivering

Metronidazol används för behandling av infektioner med anaeroba bakterier. Substansen är även effektiv mot giardiasis, amöbiasis och trichomonas.


Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.