Tillbaka

amoxicillin + klavulansyra
Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Amoicillin/Klavulansyra ..., Betaklav, Bioclavid, Klaximol, Spektramox

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Terapisvikt vid otitis media med fynd av beta-laktamasbildande Haemophilus influenzae. Behandling av infekterade hund- och människobett.

Förbehåll / Kommentar

Resistens mot amoxicillin-klavulansyra förekommer. I Stockholm är cirka 10 % av isolat med Haemophilus influenzae i nasofarynx resistenta mot amoxicillin-klavulansyra. De flesta betalaktamasbildande isolat är känsliga för amoxicillin-klavulansyra.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amoxicillin är miljöklassificerat. Amoxicillin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Klavulansyra är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Amoxicillin i kombination med en betalaktamashämmare i form av klavulansyra har god effekt mot bland annat Stahpylococcus aureus och betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae. Det är även ett förstahandsalternativ vid behandling av hund- och människobett.

Kombinationen orsakar relativt ofta gastrointestinala biverkningar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2020. Luftvägsinfektioner i öppenvård. 
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2020. Hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård.

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar