Perorala antibiotika

Amoxicillin …, Amimox
Amoxicillin/Clavulanic acid ..., Amoicillin/Klavulansyra ... Betaklav
Bioclavid
Klaximol
Spektramox
Cefadroxil …
Ciprofloxacin …
Doxycyklin ..., Doxyferm
Ery-Max
Fenoximetylpenicillin ..., Avopenin Kåvepenin
Tikacillin
Flukloxacillin …, Heracillin
Clindamycin …, Dalacin
Flagyl
Nitrofurantoin ..., Furadantin
Penomax, Selexid
Idotrim tablett
Trimetoprim Meda mixtur
Bactrim
Bactrim forte
, Eusaprim forte

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.