Tillbaka

trimetoprim + sulfametoxazol
Eusaprim

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Övre urinvägsinfektioner och okomplicerad urosepsis

Förbehåll / Kommentar

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion. Upptaget av tabletter är bra varför peroralt intag ska initieras så fort detta är möjligt.

Sulfametoxazol och trimetoprim är miljöklassificerade. Trimetoprim bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Kombinationen av trimetoprim + sulfametoxazol har ett brett antibakteriellt spektrum som ofta omfattar även MRSA. Pneumocystis jiroveci är också känsliga. Har även effekt mot Stenotrophomonas maltophilia. Enligt SWEDRES 2018 är 21 % av E-coli resistenta mot trimetoprim, vilket bör beaktas.

Parenteralt trimetoprim + sulfametoxazol är ett alternativt förstahandsval vid behandling av övre urinvägsinfektioner och urosepsis. Ges i kombination med en aminoglykosid. Bör ges som monoterapi först efter odlingssvar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar