Tillbaka

metronidazol
Metronidazole Braun

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av allvarliga anaeroba infektioner

Förbehåll / Kommentar

Upptaget av tabletter är mycket bra varför peroralt intag ska initieras så fort detta är möjligt.

Metronidazol är miljöklassificerat.

Motivering

Metronidazol tillhör gruppen nitroimidazoler och är effektivt mot strikt anaeroba bakterier men även mot Giardia intestinalis och Entamoeba histolytica.

Parenteralt metronidazol är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Intra-abdominella infektioner i kombination med ett medel mot aeroba gramnegativa bakterier
• Övriga allvarliga anaeroba infektioner inklusive svåra Clostridium difficile enterokoliter


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF
  2. Nationella Strama 2020. Rekommendationer för sjukhus

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar