Tillbaka

meropenem
Meropenem Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infektioner hos svårt sjuka patienter där bred antibakteriell täckning är nödvändig

Förbehåll / Kommentar

Ges som intravenös bolusinjektion vilket är fördelaktigt.

Meropenem är miljöklassificerat.

Motivering

Meropenem är ett karbapenem med mycket brett antibakteriellt spektrum omfattande ESBL-producerande bakterier. Resistenta bakterier är enterokocker, Stenotrophomonas maltophilia och MRSA. Enligt SWEDRES 2018 är cirka 4 % av Pseudomonas aeruginosa  också resistenta. Resistens förekommer även hos gramnegativa tarmbakterier (Enterobacteriaceae) som t.ex. E.coli och Klebsiella pneumoniae, s.k. ESBL-karba, samt hos Acinetobacter. Substansen används till svårt sjuka patienter där bred antibiotikatäckning är nödvändig.

Meropenem är ett alternativt förstahandsval framför allt vid behandling av:

• Intraabdominella infektioner och buksepsis
• Svår nosokomial pneumoni
• Okänd sepsis hos neutropena patienter
• Svåra CNS-infektioner
• ESBL-producerande enterobakterier

Jämfört med imipenem så har meropenem sämre effekt mot Enterococcus faecalis men har fördelen av att kunna ges i högdos och användas vid svåra CNS-infektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus  
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar