Tillbaka

kloxacillin
Cloxacillin Stragen

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga infektioner orsakade av S. aureus (ej MRSA).

Förbehåll / Kommentar

Kloxacillin är relativt kärlretande varför det i regel måste ges som korttidsinfusion när perifer infart används. Kan dock ges som bolusinjektion i central infart.

Kloxacillin är miljöklassificerat.

Motivering

Förstahandspreparat vid behandling av allvarliga hud-,  mjukdels- och skelettinfektioner samt vid sepsis orsakad av S. aureus.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.