Tillbaka

imipenem + cilastatin
Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infektioner hos svårt sjuka patienter där bred antibakteriell täckning är nödvändig.

Förbehåll / Kommentar

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion. Bör ej ges vid njursvikt.

Observera resistens hos Pseudomonas aeruginosa på ca 8 % enligt SWEDRES 2018.

Imipenem och cilastatin är miljöklassificerat.

Motivering

Imipenem är ett karbapenem med mycket brett antibakteriellt spektrum omfattande ESBL-producerande bakterier. Resistenta bakterier är Enterococcus faecium, Stenotrophomonas maltophilia och MRSA. Resistens förekommer även hos gramnegativa tarmbakterier (Enterobacteriaceae) som t.ex. E.coli och Klebsiella pneumoniae, s.k. ESBL-karba, samt hos Acinetobacter.

Imipenem kombineras med cilastatin som hämmar metabolismen av imipenem i njurarna. Kombinationen används till svårt sjuka patienter där bred antibiotikatäckning är nödvändig.

Imipenem är ett alternativt förstahandsval framför allt vid:

• Intraabdominella infektioner och buksepsis
• Svår nosokomial pneumoni
• Okänd sepsis hos neutropena
• ESBL-producerande Enterobacteriaceae

Jämfört med meropenem så har imipenem bättre effekt mot Enterococcus faecalis men har nackdelen av att inte kunna ges i högdos på grund av risk för kramper och ska därför inte användas vid svåra CNS-infektioner.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2018. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar