Tillbaka

gentamicin
Gensumycin, Gentamicin Ebb

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

I kombinationsbehandling vid svåra infektioner såsom okänd sepsis och vid vissa typer av endokardit. Initial monoterapi hos vuxna vid febril urinvägsinfektion.

Förbehåll / Kommentar

Koncentrationsbestämning av gentamicin är nödvändig vid användning under mer än enstaka dygn.

Enligt SWEDRES 2018 ligger resistensen mot E. coli i blododlingar på ca 7 %.

Gentamicin är miljöklassificerat. 

Motivering

Gentamicin är en aminoglykosid med mycket god aktivitet mot aeroba gramnegativa bakterier, varierande aktivitet mot grampositiva bakterier och avsaknad av effekt mot anaerober.

Gentamicin är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Endokarditer i kombinationsbehandling med ett betalaktammedel
• Sepsis i kombination med annat antibiotikum


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus 
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar