Tillbaka

ciprofloxacin*
Ciprofloxacin Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Alternativ vid behandling av febrila urinvägsinfektioner och urosepsis samt vid intraabdominella infektioner. Svåra bakteriella enteriter.

Förbehåll / Kommentar

Enligt SWEDRES 2018 är 12 % av E.coli resistenta mot kinoloner, vilket bör beaktas. Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion.

Upptaget av tabletter är bra varför peroralt intag ska initieras så fort detta är möjligt.

Ciprofloxacin är miljöklassificerat. Ciprofloxacin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Ciprofloxacin är en fluorokinolon med god effekt mot gramnegativa aeroba bakterier.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar