Tillbaka

ceftazidim*
Fortum

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Pseudomonasinfektion

Förbehåll / Kommentar

Ceftazidim kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är en fördel. 

Observera resistens hos Pseudomonas aeruginosa på ca 6 % i blododlingsisolat enligt SWEDRES 2018.

Ceftazidim är miljöklassificerat.

Motivering

Ceftazidim är ett cefalosporin med god effekt mot aeroba gramnegativa bakterier inkluderande Pseudomonas. Mot grampositiva bakterier är effekten något sämre än för cefotaxim.

Ceftazidim är ett alternativ vid behandling av allvarlig pseudomonasinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar