Tillbaka

cefotaxim*
Cefotaxim Villerton

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bakteriell meningit. Samhällsförvärvad pneumoni där bredare antibakteriell täckning krävs. Febrila urinvägsinfektioner och urosepsis, samt intraabdominella infektioner.

Förbehåll / Kommentar

Cefotaxim har en relativt stor benägenhet att orsaka Clostridium difficile-associerad enterokolit. Substansen kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är en fördel.

Användningen av cefotaxim bör begränsas för att minska risken för kolonisering och spridning av ESBL-producerande E. coli och Klebsiella pneumoniae.

Cefotaxim är miljöklassificerat. 

Motivering

Cefotaxim är ett cefalosporin med effekt mot E. coli (resistensnivå i blododlingsisolat enligt SWEDRES 2018 ca 8 %) och många andra gramnegativa aeroba tarmbakterier, dock inte pseudomonas. Det har även effekt mot pneumokocker, meningokocker, S. aureus, H. influenzae och betahemolytiska streptokocker.

Cefotaxim är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Svåra infektioner utgångna från de övre luftvägarna
• Bakteriell meningit
• Samhällsförvärvad pneumoni och nosokomial pneumoni där man även vill täcka betalaktamasproducerande H. influenzae, andra gramnegativa bakterier eller S. aureus
• Övre urinvägsinfektioner och okomplicerad urosepsis. I kombination med en aminoglykosid kan cefotaxim även användas vid svår urosepsis
• Intraabdominella infektioner i kombination med metronidazol


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF
  2. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar