Tillbaka

ampicillin
Doktacillin

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av verifierad enterokockinfektion. I kombination vid neonatal sepsis. Ampicillin är även förstahandsmedel vid listeriameningit.

Förbehåll / Kommentar

Ampicillin kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är en fördel.

Ampicillin är miljöklassificerat. 

Motivering

Ampicillin är ett penicillin med utvidgat antibakteriellt spektrum och framför allt god effekt mot E. faecalis. Det är ett förstahandsmedel vid verifierad infektion med E. faecalis.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF 
  2. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.