Tillbaka

valaciklovir
Valaciclovir …, Valtrex

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av infektioner orsakade av herpes simplex och varicella zoster virus.

Förbehåll / Kommentar

Enbart peroral administrering. Viktigt att reducera dosen vid nedsatt njurfunktion
(GFR < 50 ml/min).

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. 

Valaciklovir är miljöklassificerat.

Motivering

Valaciklovir är en så kallad prodrug (valinester av aciklovir) som har bättre biotillgänglighet (ca 50 %) och som efter upptag omvandlas till aktivt aciklovir. Aciklovir har ett mycket sämre upptag (endast 10-20 %) och då det även är dosberoende så måste substansen ges upp till 5 gånger dagligen.


Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar