Tillbaka

aciklovir
Aciclovir Hospira

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Svåra infektioner med herpessimplex virus (HSV) och varicellazooster virus (VZV).

Förbehåll / Kommentar

Dosen ska reduceras till patienter med nedsatt njurfunktion. Kan ge CNS-biverkningar vid höga koncentrationer, vilket kan motivera koncentrationsbestämningar.

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion.

Aciklovir är miljöklassificerat.

Motivering

Aciklovir är en acyklisk nukleosid. Substansen är aktiv mot herpes simplex virus (HSV) typ I och II men har lägre aktivitet mot varicellazostervirus (VZV).

Aciklovir infusion är förstahandsval vid behandling av HSV-encefalit, svår varicella och varicella hos immunsupprimerade. Det används även vid andra mindre allvarliga herpesinfektioner såsom HSV-meningit och komplicerad bältros när peroral behandling inte är möjlig.


Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar