Tillbaka

flukonazol
Fluconazol B. Braun

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Flukonazol har en bred användning mot flertalet candidainfektioner av olika allvarlighetsgrad. Förstahandval vid infektioner orsakade av Candida albicans.

Förbehåll / Kommentar

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion. Flukonazol har ett mycket gott peroralt upptag varför infusion bör bytas till kapslar så fort detta är möjligt.

Interaktionsrisk, substansen hämmar Cytokrom P450 isoenzym 2C9 och 3A4 och därigenom metabolismen av många andra läkemedel.

Flukonazol är miljöklassificerat.

Motivering

Flukonazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt. Verkningsspektra inkluderar Candida albicans och Cryptococcus spp. Candida krusei är resistenta mot flukonazol liksom ofta Candida glabrata. Medlet saknar effekt mot mögelsvampar såsom Aspergillus spp.

I sluten vård är indikationerna framför allt mukös och systemisk candidiasis (candidemi, utbredd djup candidiasis och peritonit).


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar