Tillbaka

fusidinsyra
Fucidin

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Impetigo

Förbehåll / Kommentar

Fusidinsyra (Fucidin) ersätter Altargo (retapamulin ) som alternativ vid måttlig impetigo. Altargo försvann från den svenska markanden under sommaren 2018.

Fucidin ingår inte i läkemedelsförmånen. 

Fusidinsyra är miljöklassificerat. 

Motivering

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning i samhället. Impetigo är en ytlig hudinfektion som är vanlig hos barn och som orsakas av S. aureus och/eller β-hemolytiska streptokocker grupp A. Den kliniska bilden är oftast typisk. I Kloka listan 2019 och i senaste workshopen från Läkemedelsverket rekommenderas tvål och vatten vid lindriga förändringar [2]. Vid måttliga förändringar och då ovanstående inte hjälper har tidigare lokalbehandling med retapamulin (Altargo) rekommenderats och endast vid utbredda förändringar systemisk antibiotikabehandling. Altargo försvann från den svenska marknaden under 2018 och inget annat preparat med retapamulin har ersatt Altargo.

När det gäller topikal behandling av impetigo kommer vi i Sverige framöver att ha tillgång till fusidinsyra och mupirocin. Fucidinsalvan har setts som mindre lämplig på grund av resistensutveckling hos S.aureus då fusidinsyra även används för systembehandling. Då bättre alternativ som Altargo saknas rekommenderas nu fusidinsyra som topikal behandling av måttlig impetigo när tvål och vatten inte hjälper. Resistensen hos S.aureus vid hud- och mjukdelsinfektioner ligger för fusidinsyra på ca 3 % (SWEDRES 2018) och resistensen har minskat på senare år, men utvecklingen måste bevakas. Mupirocinsalva (Bactroban) har som indikation enbart MRSA-infektion och bärarskap och ska inte användas rutinmässigt vid impetigo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Koning S, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LW, Morris A, Butler CC, van der Wouden JC. Interventions for impetigo (review). Cochrane Database Syst Rev 2004 (2). PubMed
  2. Oranje AP, Chosidow O, Sacchidanand S, Todd G, Singh K, Scangarella N et al. Topical retapamulin ointment, 1%, versus sodium fusidate ointment, 2%, for impetigo: a randomized, observer-blinded, noninferiority study.Dermatology. 2007;215(4):331-40. Pubmed 
  3. Läkemedelsbehandling av bakteriella hud och mjukdelsinfektioner i öppenvård - ny rekommendation från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket 2018.
  4. Koning S, van Suijlekom-Smit LW, Nouwen JL, Verduin CM, Bernsen RM, Oranje AP et al. Fucidic acid cream in the treatment of impetigo in general practice: double blind randomised placebo controlled trial. BMJ. 2002 Jan 26;324(7331):203-6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar