Tillbaka

kalcipotriol
Zoriaxol

2019-12-11 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Psoriasis

Förbehåll / Kommentar

Totaldosen bör inte överskrida 15 gram per dag eller 100 gram per vecka. Behandlat område ska inte överstiga 30 procent av kroppsytan. Undvik behandling i ansikte och hudveck.

Kalcipotriol är miljöklassificerat.

Motivering

Kortisonfritt alternativ vid måttlig till moderat stabil plack psoriasis på öppna hudytor. Effekten är jämförbar med den av glukokortikoider grupp III, men med långsammare insättande effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Kragballe K, Gjertsen BT, De Hoop D et al. Double-blind, right/left comparison of calcipotriol and betamethasone valerate in treatment of psoriasis vulgaris. Lancet. 1991;337:193-6. Erratum in: Lancet 1991;337:988. PubMed
  2. Kragballe K, Beck HI, Søgaard H. Improvement of psoriasis by a topical vitamin D3 analogue (MC 903) in a double-blind study.Br J Dermatol. 1988;119:223-30. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.