Psoriasis

Barn ska alltid remitteras till hudspecialist.


Hälsosamma levnadsvanor

• Psoriasis är förknippat med kardiovaskulär och metabol sjukdom såsom hypertoni,        diabetes, fetma och depression. Individuell genomgång av riskfaktorer kopplade till   levnadsvanor rekommenderas.
• Rökning kan försämra psoriasis. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande   insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

 

Mild psoriasis

Mjukgörare som underhållsbehandling samt i kombination med lokala glukokortikoider vid behov.

Se Mjukgörare

Se Glukokortikoider för utvärtes bruk

På bål, extremiteter och i hårbotten: Grupp III, starkt verkande.
I ansikte och i hudveck: Grupp I-II, milt respektive medelstarkt verkande.

Zoriaxol

salva

Calcipotriol/Betamethasone, Daivobet

salva

Daivobet, Dovobet Xamiol

gel till hårbotten

Kalcipotriol/Betametason ..., Enstilar

kutant skum

Kombinationsbehandling har bättre effekt än behandling med enbart kalcipotriol.

Specialiserad vård

Medelsvår - svår psoriasis och när lokalbehandling är otillräcklig

Remiss till hudspecialist för ställningstagande till ljusbehandling och/eller systemisk läkemedelsbehandling.

Systemisk behandling kombineras oftast med lokalbehandling. Mjukgörare ska alltid användas som underhållsbehandling och vid recidiv ska i första hand lokala glukokortikoider eller kombination av glukokortikoid och kalcipotriol användas. 

Se även Psoriasisartrit i avsnittet Smärta och inflammation.
Psoriasis, Viss 
Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket.

I första hand

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metex, Metoject Metojectpen

inj

Acitretin ..., Neotigason

 

..

I andra hand

Hyrimoz
Benepali
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)