Tillbaka

imikvimod
Zyclara

2019-12-11 Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Aktinisk keratos

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av imikvimod kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Behandlingstid 2 veckor + 2 veckor jämfört med 4 veckor för imikvimod Aldara med efterföljande läkarkontroll för ställningstagande till ytterligare 4 veckors behandling. Enklare att applicera 1 gång dagligen jämfört med Aldara tre gånger per vecka. Väsentligt större hudytor kan behandlas. Minskad risk för systempåverkan. Jämförbar kostnad.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Swanson N, Abramovits W, Berman B, Kulp J, Rigel DS and Levy S. Imiquimod 2.5% and 3.75% for the treatment of actinic keratoses: results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding scalp for two 2-week cycles. J Am Acad Dermatol. 2010;62:582-90. PubMed
  2. Hanke CW, Swanson N, Bruce S, Berman B, Kulp J and Levy S. Complete clearance is sustained for at least 12 months after treatment of actinic keratoses of the face or balding scalp via daily dosing with imiquimod 3.75% or 2.5% cream. J Drugs Dermatol. 2011; 10:165-70. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hud- och könssjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.