Tillbaka

apixaban
Eliquis

2019-12-11 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism (VTE) samt sekundärprofylax mot VTE.

Förbehåll / Kommentar

Apixaban ska inte ges:
•    till patienter med mekanisk klaffprotes.
•    till barn, gravida eller ammande.
•    vid grav njursvikt.

Erfarenheten av behandling med NOAK hos patienter med venös tromboembolism och cancer är begränsad.

Observera att patienter äldre än 75 år, patienter med nedsatt njurfunktion med GFR <50 ml/min samt med kroppsvikt <60 kg var underrepresenterade i både den pivotala studien och i studien med dosreduktion. Det gör att resultaten inte kan generaliseras till samtliga patienter i den kliniska vardagen. Patienter med trombos på ovanlig lokalisation eller vid allvarliga koagulationsrubbningar är inte heller studerade.

Beakta läkemedelsinteraktioner och leverpåverkan.

Apixaban går att krossa med bibehållen biotillgänglighet.

Apixaban är miljöklassificerat.

Motivering

Vid behandling av VTE var apixaban likvärdigt med warfarin (risk för recidiv under behandling med apixaban var 2,3 % jämfört med 2,7 % för warfarin). Blödningsrisken vid apixaban jämfört med warfarin minskade från 9,7 procent till 4,3 procent (relativ riskreduktion 56 %).

Dokumentation finns för sekundärprofylax mot VTE med reducerad dos av apixaban; 2,5 mg x 2.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Oral apixaban for the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med. 2013;369:799-808. PubMed
  2. Agnelli G, Buller HR, Cohen A, Curto M, Gallus AS, Johnson M et al. Apixaban for extenden treatment of Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013; 368: 699-708. PubMed
  3. Song Y, Chang M, Suzuki A, Frost RJ, Kelly A, LaCreta F et al. Evaluation of Crushed Tablet for Oral Administration and the Effect of Food on Apixaban Pharmacokinetics in Healthy Adults. Clin Ther. 2016;38:1674-85. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.