Tillbaka

tinzaparin
Innohep

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av venös tromboembolism (VTE) samt tromboflebit.

Förbehåll / Kommentar

Förfyllda sprutor tinzaparin innehåller inte konserveringsmedel. Förpackningarna är färgkodade för att minska risken för förväxling.

Injektionsflaskor med konserveringsmedel (bensylalkohol) kan ge förgiftningar eller allergiska reaktioner hos barn under tre år. Även gravida bör undvika dessa beredningar.

Preparatet doseras efter vikt och med hänsyn till njurfunktion och övrig blödningsrisk.

Tinzaparin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Tinzaparin har en dokumenterad god effekt och gynnsam biverkningsprofil vid behandling av venös tromboembolism.

I en randomiserad jämförande studie hos patienter med cancer och venös trombos där patienterna randomiserades mellan tinzaparin och warfarin observerades ingen signifkant skillnad i recidiv av VTE eller allvarlig blödning men i gruppen som behandlades med tinzaparin sågs färre kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar [2].


Utredningsmaterial och referenser

  1. Garcia DA, Baglin TP, Weitz JI, Samama MM; American College of Chest Physicians. Parenteral Anticoagulants: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest. 2012;141:e24S-e43S. PubMed
  2. Lee AY, Kamphuisen PW, Meyer G, Bauersachs R, Janas MS, Jarner MF et al.Tinzaparin vs Warfarin for Treatment of Acute Venous Thromboembolism in Patients With Active Cancer: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2015;314:677-86. PubMed 
  3. Kearon C, Elie A, Ornelas J, Blaivas A, Jimenez D, Bounameaux H et al. Antithrombotic Therapy for VTE Disease: CHEST Guideline and Expert Panel Report. Chest. 2016;149:315-52. PubMed


Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.