Tillbaka

edoxaban
Lixiana

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Upptas

Indikation

Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), samt profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna .

Förbehåll / Kommentar

Edoxaban ska inte ges till barn och gravida.

Observera eventuella läkemedelsinteraktioner.

Motivering

Peroralt antikoagulantia-alternativ för patienter med venös tromboembolism (VTE) och samtidig cancer och uppskattad låg blödningsrisk. Rekommenderas framförallt i stabilt skede av cancersjukdom.

Peroralt alternativ är enklare för patienter och förbättrar livskvaliteten. Det kräver kraftigt minskade resurser. Aktiv cancer innebär som oftast tillsvidare antikoagulantiabehandling på grund av ökad recidivrisk.

1-3/1000 invånare insjuknar årligen i VTE. 20% av patienter som insjuknar i VTE har cancersjukdom. Cancersjukdom anses öka recidivrisken (1). Antal patienter som kan bli aktuella för edoxaban per år är ca 500.

I Hokusai-studien har man dock följt 1050 patienter i enbart 12 månader (2). Edoxaban visade sig då vara lika effektiv som dalteparin, men man observerade ett större antal blödningar. Edoxaban har en enhetlig dygnsdos som motsvarar ca 20 kr medan lågmolekylärt heparin är i snitt 3-4 gånger dyrare vid förskrivning enligt prislista i FASS sep 19.

Edoxaban finns i 15 mg, 30 mg och 60 mg tabletter. Tabletterna finns i olika förpackningsstorlekar. God tillgänglighet.


Utredningsmaterial och referenser

1. Murin S, Romano PS, White RH. Comparison of outcomes after hospitalization for deep venous thrombosis or pulmonary embolism. Thromb Haemost 2002; 88: 407–14. PubMed 

2. Raskob GE, van Es N, Verhamme P, Carrier M, Di Nisio M, Garcia D et al. Edoxaban for the Treatment of Cancer-Associated Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2018; 378:615-24. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.