Tillbaka

tikagrelor
Brilique

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Förstahandsval av ADP-receptorantagonist i samband med och efter PCI vid akuta koronara syndrom (ST-höjningsinfarkt och NSTEMI) enligt Europeiska riktlinjer och vårdprogram i SLL. Ges i kombination med acetylsalicylsyra, vanligen i 12 månader efter PCI.

Förbehåll / Kommentar

Tikagrelor medför en något ökad blödningsrisk jämfört med klopidogrel och används med försiktighet till patienter över 80 år eller med annan allvarlig risk för blödning. Behandlingstiden kan i enskilda fall förkortas till 6 månader. Tikagrelor bör inte ges i kombination med warfarin eller nya orala antikoagulantia (NOAK).

Tikagrelor är miljöklassificerat.

Motivering

Väl dokumenterad trombocythämmande behandling som, i kombination med ASA, rekommenderas i samband med PCI på patienter med akuta koronara syndrom. Ger en snabbare och mer uttalad trombocythämmande effekt än tidigare använt preparat (klopidogrel).

Enligt ESC guidelines 2017 får tikagrelor och klopidogrel rekommendationsgrad 1A vid STEMI/primär PCI/NSTEMI/AKS. Tikagrelor rekommenderas i första hand såvida inte ökad blödningsrisk föreligger.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Wallentin L, Becker RC, Budaj A, Cannon CP, Emanuelsson H, Held C et al. for the PLATO Investigators. Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med 2009;361:1045-57. PubMed
  2. Akut hjärtsjukvård. Behandlingsprogram SLL 2012. Vårdgivarguiden
  3. Ibanez B, James S, Agewall S, Antunes MJ, Bucciarelli-Ducci C, Bueno H, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2017. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.