Tillbaka

glyceryltrinitrat
Suscard

2019-12-11 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Angina pectoris

Förbehåll / Kommentar

Glyceryltrinitrat är miljöklassificerat.

Motivering

Buckal beredningsform som lämpar sig för situationsprofylax. Effektduration upp till flera timmar.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ESC Guidelines on the management of stable coronary artery disease. Eur Heart J. 2013;34:2949-3003. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.