Tillbaka

isosorbidmononitrat
Isosorbidmononitrat …, Imdur, Isomex, Isonova

2019-12-11 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Angina pectoris

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Isosorbidmononitrat är miljöklassificerat.

Motivering

Långverkande nitrater har symtomlindrande effekt vid ischemisk hjärtsjukdom, men påverkar inte prognosen.

De på marknaden förekommande preparaten bedöms ur klinisk synpunkt likvärdiga.


Utredningsmaterial och referenser

  1. ISIS-4: A randomised factorial trial assessing early oral captopril, oral mononitrate, and intravenous magnesium sulphate in 58,050 patients with suspected acute myocardial infarction. ISIS-4 (Fourth International Study of Infarct Survival) Collaborative Group. Lancet 1995;345:669-85. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.