Tillbaka

bisoprolol
Bisoprolol …, Bisomyl, Bisostad, Emconcor CHF

2019-12-11 Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt

Förbehåll / Kommentar

Ges som tillägg till ACE-hämmare. Måldos bör vara 10 mg/dygn.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bisoprolol är miljöklassificerat. 

Motivering

Den på marknaden mest selektiva beta-1-receptorblockeraren. Stor hjärtsviktstudie (CIBIS II) har visat god effekt på överlevnad. Ger symtomlindring och färre sjukhusinläggningar.

Bedöms vara likvärdig med metoprololsuccinat.


Utredningsmaterial och referenser

  1. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. Lancet 1999;353:9-13. PubMed
  2. Expertgruppen för hjärt- och kärlsjukdomar 2001. Nya studier vid behandling av hjärtsvikt. Janusinfo
  3. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp hjärt- och kärlsjukdomar

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.