Tillbaka

koagulationsfaktorer II, VII, IX, X
Ocplex

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av blödning och perioperativ blödningsprofylax vid förvärvad brist på koagulationsfaktorer i protrombinkomplexet, såsom brist till följd av behandling med warfarin, eller vid över­dosering av warfarin, när snabb korrigering av bristen krävs.

Behandling av blödning och perioperativ profylax vid medfödd brist på någon av de vitamin K-beroende koagulationsfaktorerna, när renade specifika koagulationsfaktorprodukter inte finns att tillgå.

Förbehåll / Kommentar

Återställer koagulationsförmågan vid brist på de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna och warfarinbehandling. Dosberoende risk för tromboskomplikation föreligger.

Protrombinkomplexkoncentrat (PCC) är förstahandspreparat för att reversera effekten av warfarin vid allvarliga blödningar. Begränsad erfarenhet vid behandling av barn.

Observera att dosrekommendationerna skiljer sig åt mellan Fass och Läkemedelsverkets rekommendationer till vilka vi hänvisar i referens.

Koagulationsfaktorer bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

PCC har signifikant bättre effekt jämfört med plasma på blödning och tid till reverserat PK(INR) när K-vitamin enbart ej har tillräcklig snabb effekt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel. Behandlingsrekommendation. 2006. Läkemedelsverket
  2. Leissinger CA, Blatt PM, Hoots WK, Ewenstein B Role of prothobincomplex concentrates in reversing warfarin anticoagulation: A review of the literature Am J Hematol, 2008;83:137-43. PubMed
  3. Chai-Adisaksopha C, Hillis C, Siegal DM, Movilla R, Heddle N, Iorio A et al. Prothrombin complex concentrates versus fresh frozen plasma for warfarin reversal. A systematic review and meta-analysis. Thromb Haemost. 2016;116:879-90. PubMed
  4. Huang WT, Cang WC, Derry KL, Lane JR, von Drygalski A. Four-Factor Prothrombin Complex Concentrate for Coagulopathy Reversal in Patients With Liver Disease. Clin Appl Thromb Hemost. 2017;23:1028-35. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.