Tillbaka

oxytocin
Oxytocin Pilum

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Uteruskontraherande medel för stimulering av förlossningsarbete.

Förbehåll / Kommentar

Oxytocin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Väldokumenterad och effektiv behandling vid ovanstående indikation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Current Obstetrics and Gynecology. De Cherney AH, Nathan L Lange Medical Books 2003.
  2. Bugg GJ, Siddiqui F, Thornton JG. Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour. Cochrane Database Syst Rev. 2013 (6) CD 007123 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning