Tillbaka

follitropin alfa
Gonal-f

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Ovulationsstimulering och kontrollerad hyperstimulering vid assisterad befruktning.

Förbehåll / Kommentar

Ska förskrivas och monitoreras av läkare med specialkunskap inom fertilitetsbehandling.

Subventioneras inte vid äggfrysning av sociala skäl, TLV.

Follitropin alfa bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Rekombinant framställt FSH-preparat med mycket väldokumenterad effekt. Användarvänlig injektionspenna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Saz-Parkinson Z, López-Cuadrado T, Bouza C, Amate JM. Outcomes of new quality standards of follitropin alfa on ovarian stimulation: meta-analysis of previous studies. BioDrugs 2009;23:37-42. PubMed
  2. Levi Setti PE, Alviggi C, Colombo GL, Pisanelli C, Ripellino C, Longobardi S et al. Human recombinant follicle stimulating hormone (rFSH) compared to urinary human menopausal gonadotropin (HMG) for ovarian stimulation in assisted reproduction: a literature review and cost evaluation. J Endocrinol Invest. 2015;38(5):497-503. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning