Tillbaka

estradiol
Femanest

2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Ska alltid ges tillsammans med gestagen, cykliskt eller kontinuerligt, till kvinnor som har livmodern kvar. 

Estradiol är miljöklassificerat. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

God symtomlindring vid klimakteriella besvär. Finns i olika styrkor.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Giske LE, Hall G, Rud T, Landgren BM: The effect of the 17beta-estradiol at doses of 0.5, 1 and 2 mg compared with placebo on early postmenopausal bone loss in hysterectomized women. Osteoporosis Int. 2002;13:309-16. PubMed
  2. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  3. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  4. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf, Mack J, Li Y, Feng M, Dustin L, Kono N, Stanczyk FZ, Selzer RH, Azen SP for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med. 2016;374:1221-31. PubMed
  5. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed
  6. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women Post Reproductive Health 2016;22:165–83 SagePub
  7. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3975-4011. PubMed
  8. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017;24:728-53. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning