Tillbaka

noretisteron + estradiol
Femasekvens

2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär hos peri- och postmenopausala kvinnor.

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Estradiol och noretisteron är miljöklassificerade. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Sekventiell hormonbehandling (estradiol i kombination med noretisteron) som har väldokumenterad effekt vid östrogenbristsymtom. Preparatet innehåller standarddos 2 mg estradiol, vilket kan rekommenderas till kvinnor med otillräcklig effekt av lågdos östrogen samt till kvinnor med tidig menopaus < 45 år.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  2. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women. Post Reproductive Health 2016;22:165–83. SagePub
  3. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017;24:728-53. PubMed 

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning