Tillbaka

noretisteron + estradiol
Novofem

2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av klimakteriebesvär hos peri- och postmenopausala kvinnor

Förbehåll / Kommentar

Kontraindicerat vid tidigare eller pågående bröst- eller endometriecancer, djup ventrombos/lungemboli, angina pectoris, hjärtinfarkt, stroke eller allvarlig leversjukdom.

Estradiol och noretisteron är miljöklassificerade. Estradiol bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Enda lågdoserade preparatet (estradiol i kombination med noretisteron) för sekventiell behandling med dokumenterat god effekt vid östrogenbristsymtom.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Notelovitz M, Lenihan JP, McDermott M, Kerber IJ, Nanavati N, Arce J. Initial 17-beta-estradiol dose for treating vasomotor symptoms. Obstet Gynecol. 2000;95:726-31. PubMed
  2. Schierbeck LL, Rejnmark L, Tofteng CL, Stilgren L, Eiken P, Mosekilde L, Køber L, Jensen JE. Effect of hormone replacement therapy on cardiovascular events in recently postmenopausalwomen: randomised trial. BMJ. 2012;345:e6409. PubMed
  3. Boardman HMP, Hartley L, Eisinga A, Main C, Roqué i Figuls M, Bonfill Cosp X et al. Hormone therapy for preventing cardiovascular disease in both healthy post-menopausal women and post-menopausal women with pre-existing cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 10;3:CD002229. PubMed
  4. Baber RJ, Panay N, Fenton A; The IMS Writing Group. Recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19:109-50. PubMed
  5. Hodis HN, Mack WJ, Henderson VW, Shoupe D, Budoff MJ, Hwangf et al for the ELITE Research Group. Vascular Effects of Early versus Late Postmenopausal Treatment with Estradiol. N Engl J Med 2016;374:1221-31. PubMed
  6. Sjögren LL, Mørch LS, Løkkegaard E. Hormone replacement therapy and the risk of endometrial cancer: A systematic review. Maturitas. 2016;91:25–35. PubMed
  7. Hamoda H, Panay N, Arya R, Savvas M. The British Menopause Society & Women’s Health Concern 2016 recommendations on hormone replacement therapy in menopausal women Post Reproductive Health 2016;22:165–83 SagePub
  8. Stuenkel CA, Davis SR, Gompel A, Lumsden MA, Murad MH, Pinkerton JV et al. Treatment of Symptoms of the Menopause: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3975-4011. PubMed
  9. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. The 2017 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2017l;24:728-53. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning