Tillbaka

meklozin
Postafen

2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Graviditetsillamående

Förbehåll / Kommentar

Receptfritt.

Rekommenderas vid sidan av godkänd indikation av Läkemedelsverket/EMA; dokumentation och klinisk erfarenhet stödjer användning av meklozin vid graviditetsillamående.

Meklozin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Det finns lång erfarenhet av användning av Postafen mot graviditetsillamående. Stort antal kvinnor exponerade under tidig graviditet, ingen ökad risk för missbildningar.

Postafen är kategori A-klassat vid graviditet.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Matthews A, Haas DM, O’Mathúna DP, Dowswell T. Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;9:CD007575. PubMed
  2. Niebyl JR1, Briggs GG.The pharmacologic management of nausea and vomiting of pregnancy.J Fam Pract. 2014;63(2 Suppl):S31-7. PubMed
  3. Mazzotta P, Magee LA. A risk-benefit assessment of pharmacological and nonpharmacological treatments for nausea and vomiting of pregnancy. Drugs 2000;59:781-800. PubMed
  4. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  5. McParlin C, O'Donnell A, Robson SC, Beyer F, Moloney E, Bryant A et al. Treatments for Hyperemesis Gravidarum and Nausea and Vomiting in Pregnancy: A Systematic Review. JAMA. 2016;316:1392-401. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.