Tillbaka

kabergolin
Cabergoline …, Dostinex

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nedläggning av amning

Förbehåll / Kommentar

Kabergolin är kontraindicerat till patienter med känd psykosanamnes eller där risk för post partum psykos anses föreligga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av kabergolin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Förstahandsmedel för nedläggning av amning och förhindrande av bröstmjölksproduktion efter sen abort. Kabergolin är en långverkande dopaminagonist som i engångsdos effektivt hämmar amningen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Rains CP1, Bryson HM, Fitton A. Cabergoline. A review of its pharmacological properties and therapeutic potential in the treatment of hyperprolactinaemia and inhibition of lactation. Drugs. 1995;49:255-79. PubMed
  2. Webster J. A comparative review of the tolerability profiles of dopamine agonists in the treatment of hyperprolactinaemia and inhibition of lactation. Drug Saf. 1996;14:228-38. PubMed
  3. Snellen M, Power J, Blankley G, Galbally M. Pharmacological lactation suppression with D2 receptor agonists and risk of postpartum psychosis: A systematic review. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2016;56(4):336-40. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp kvinnosjukdomar och förlossning

Sök i Kloka Listan

Sök efter substans, preparatnamn eller indikation

Kan bli föremål för generisk substitution på recept. Kan bli föremål för generisk substitution på recept.