Tillbaka

kabergolin
Cabergoline …, Dostinex

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi och prolaktinom.

Förbehåll / Kommentar

Långtidsbehandling med ergot-deriverade dopaminagonister (som exempelvis kabergolin) till patienter med Parkinsons sjukdom har visat ökad förekomst av hjärtklaffpåverkan. Vid behandling med kabergolin till patienter med hyperprolaktinemi eller prolaktinom har risken för kliniskt signifikant klaffinsufficiens inte kunnat säkerställas men hjärtauskulatation bör göras regelbundet, och ekokardiografi vid behandling med höga doser under längre tid. I nuläget finns ingen konsensus för vid vilken dos eller kumulativ dos detta gäller.

Vid behandling av patienter med samtidig psykossjukdom eller neuroleptikabehandling skall patientens psykiatriker/behandlande läkare kontaktas innan dopaminagonistbehandling sätts in.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av kabergolin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Kabergolin är en effektiv behandling av hyperprolaktinemi/prolaktinom och flera studier har visat att kabergolin har färre biverkningar i form av illamående och kan vara mera effektiv än bromokriptin. Prolaktinnivån och menstruationsfunktionen normaliseras i mer än 80 procent hos kvinnor med hyperprolaktinemi/prolaktinom och tumörregress kan påvisas i drygt 60 procent av fallen vid makroprolaktinom. Kabergolin doseras vanligen 1-2 gånger per vecka.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Klibanski A. Prolactinomas. N Engl J Med 2010; 362:1219-26. PubMed Fulltext
  2. Melmed S, Casanueva FF, Hoffman AR, Kleinberg DL, Montori VM, Schlechte JA et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96: 273-88. PubMed
  3. Romijn JA. Hyperprolactinemia and prolactinoma. Handb Clin Neurol 2014;124:185-95. PubMed
  4. Molitch ME. Endocrinology in pregnancy: management of the pregnant pattient with prolactinoma. Eur J Endocrinol 2015;172:205-13. PubMed
  5. Maiter D. Prolactinoma and pregnancy: From the wish of conception to lactation. Ann Endocrinol (Paris), 2016. 77(2): 28-34. PubMed
  6. Cooper O, Greenman Y. Dopaminagonists for pituitary adenomas. Front Endocrinol (Lausanne) 2018 Aug 21;9:267. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar