Tillbaka

bromokriptin
Parlodel, Pravidel

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hyperprolaktinemi och prolaktinom

Förbehåll / Kommentar

Vid behandling av patienter med samtidig psykossjukdom eller neuroleptikabehandling skall patientens psykiatriker/behandlande läkare kontaktas innan dopaminagonistbehandling sätts in.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Bromokriptin är miljöklassificerat. 

Motivering

Bromokriptin är en väletablerad och effektiv behandling vid hyperprolaktinemi/prolaktinom med normaliserat prolaktin i 70 procent och tumörregress i 80 procent av fallen. Bromokriptin tas 1-3 gånger dagligen.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Melmed S, Casanueva F, Hoffman A, Kleinberg D, Montori V, Schlechte J et al. Diagnosis and treatment of hyperprolactinemia: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2011;96(2):273-88. PubMed
  2. Romijn JA. Hyperprolactinemia and prolactinoma. Handb Clin Neurol 2014;124:185-95. PubMed
  3. Molitch ME. Endocrinology in pregnancy: management of the pregnant pattient with prolactinoma. Eur J Endocrinol 2015;172:205-13. PubMed
  4. Maiter D. Prolactinoma and pregnancy: From the wish of conception to lactation. Ann Endocrinol (Paris), 2016. 77(2): 28-34. PubMed
  5. Cooper O, Greenman Y. Dopaminagonists for pituitary adenomas. Front Endocrinol (Lausanne) 2018 Aug 21;9:267. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar