Tillbaka

kolecalciferol
Benferol, Fultium

2019-12-11 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av D-vitaminbrist.

Förbehåll / Kommentar

Benferol och Fultium i dosen 800 E per kapsel rekommenderas som underhållsbehandling.

D-vitaminbrist behandlas med prohormonet D-vitamin. Det animala vitamin D3 (kolekalciferol) har högre bioaktivitet än det vegetabiliska vitamin D2 (ergokalciferol).

Riskfaktorer för D-vitaminbrist (definierat som <25 nmol/l 25-hydroxy-vitamin D i serum) är framför allt bristande solexponering, täckande klädsel, mörk hud, hög ålder och malabsorption.

Vid njursvikt behövs ofta aktivt D-vitamin (alfakalcidol eller kalcitriol). Denna behandling handläggs av njurmedicinare. Aktivt D-vitamin ges även till patienter med hypoparatyreoidism.

Kapslar Benferol och Fultium måste sväljas hela. Vid sväljsvårigheter finns krossbar tablett Divisun.

D-vitamin bedöms inte ha någon miljöpåverkan.

Motivering

Till patienter som underhållsbehandling vid brist på Vitamin D.

Vid D-vitaminbrist behövs vid initial behandling ofta relativt höga doser D-vitamin, ofta
1 000 till 4 000 enheter D-vitamin per dag. Efter den initiala behandlingen kan lägre doser räcka.

Kolecalciferol 800 E en gång dagligen är den etablerade och vanligaste dosen för underhållsbehandling av D-vitaminbrist. I små studier har ingen skillnad avseende erhållna serumkoncentrationer av 25-OH-vitamin D kunnat påvisas mellan olika dosregimer [5,6,7].  Dokumentationen för följsamhet vid annan dosering än en gång dagligen är dock otillräcklig. Veckovis eller månadsvis dosering kan potentiellt innebära större risk för feldosering, både i form av för låg och för hög dos.  

Kapsel Benferol och Fultium 800 E är likvärdiga med tablett Divisun 800 E men kostnaden för D-vitamin i dessa kapslar är lägre (dec 2019) och bör därför ges när underhållsdosen är 800 E per dygn av D-vitamin.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Institute of Medicine (US) Committee to Review Dietary Reference Intakes for Vitamin D and Calcium; Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, Del Valle HB, editors. Washington (DC): National Academies Press (US); 2011. PubMed Fulltext
  2. Melhus H, Michaelsson K. Vitamin D och hälsa: Evidensbristen är det stora problemet. Läkartidningen 2012:12; 604-5.
  3. Rosen CJ, Abrams SA, Aloia JF, Brannon PM, Clinton SK, Durazo-Arvizu RA et al. IOM committee members respond to Endocrine Society vitamin D guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(4):1146-52. PubMed
  4. Vårdinformation i StorStockholm. D-vitaminbrist. Viss 
  5. Jetter A, Egli A, Dawson-Hughes B, Staehelin HB, Stoecklin E, Goessl R et al. Pharmacokinetics of oral vitamin D3 and calcifediol. Bone 2014; 59: 14-19. PubMed
  6. Khawaja N, Liswi M, El-Khateeb M, Hyassat D, Bajawi D, Elmohtaseb M et al. Vitamin D Dosing Strategies Among Jordanians With Hypovitaminosis D: A Randomized Controlled Trial. Journal of Pharmacy Practice 2017, Vol. 30(2) 172–179. PubMed
  7. Ish-Shalom S, Segal E, Salganik T, Raz B, Bromberg I, Vieth R.  Comparison of Daily, Weekly, and Monthly Vitamin D3 in Ethanol Dosing Protocols for Two Months in Elderly Hip Fracture Patients.  J Clin Endocrinol Metab. September 2008, 93(9):3430–3435. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar